Kopgroep Tafel › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Kopgroep Tafel

van tot Mediacentrale

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn enkele succesvolle voorbeelden gepresenteerd om medewerkers te betrekken bij het thema duurzaamheid. Onder andere 'Speur de Energieslurper' van de Hanzehogeschool en Gasunie en de 'Green Mind Awards' van de RUG worden enthousiast ontvangen door de deelnemende partijen. Hieruit is de wens ontstaan om gezamenlijk dergelijke acties voort te zetten en te versterken. Hiervoor wordt een nieuwe versnellingstafel in het leven geroepen: de Kopgroep-tafel. Een kerngroep van onder andere RUG, Hanzehogeschool, UMCG en Gemeente Groningen komt maandelijks bij elkaar.   Partijen zijn welkom zich hier bij aan te sluiten om zo meer goede voorbeelden te delen en elkaar te versterken.

 

Aanmelden voor deze versnellingstafel kan via energieneutraal@groningen.nl

aanmelden voor deze tafel